Lagere school

Graag heten we u en uw kind welkom in lagere school De Zandkorrel.


Wij staan, met een team van een 25-tal personeelsleden, klaar om samen te bouwen aan een mooie schoolloopbaan met en van uw kind. Doorheen verschillende lessen streven wij naar uitdagende doelen en een brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Wanneer uw kind op onze school start, zal u een aantal klemtonen opmerken. Onze school is een actieve school.


Vooreerst zetten we sterk in op bewegingsopvoeding (zwemmen, turnen, fietsen,..). Veel kinderen komen te voet of met de fiets naar school en we doen ook regelmatig uitstappen met de fiets. Jaarlijks gaan we zelfs met de hele lagere school op fietsuitstap. Als u naar onze speelplaats kijkt, zal u ook de vele bewegings- en spelmogelijkheden opmerken (volleybal, basketbal, voetbal, stelten, klimmuur, spinnenweb, parcours,..). 


Daarnaast vinden we het belangrijk om het denken van de kinderen te stimuleren. We nemen deel aan een diversiteit aan activiteiten (bv. rond wetenschap en techniek), wedstrijden (bv. Whizzkids, Kangoeroe) en geven denkstimulerende activiteiten extra aandacht in onze school (bv. schaken). Binnen onze school is er ook een leerlingenraad, waarin leerlingen de kans krijgen om mee te denken over de werking van onze school. 


Omdat taal erg belangrijk is, zetten we hier extra op in. We blijven investeren in een rijk aanbod van boeken, geven lezen (zowel technisch en begrijpend lezen, als het stimuleren van leesplezier) een vaste plaats op onze uurrooster. Tijdens de speeltijden hebben kinderen de kans om te lezen. We hebben hiervoor een mooie boekenhoek ingericht.  


Tenslotte hechten wij veel belang aan het veilig bewegen in het verkeer. De veiligheid van onze kinderen staat voorop. Tijdens de lessen fietsvaardigheid stimuleren we kinderen om vlot en veilig in het verkeer te bewegen met de fiets. We oefenen dit in tijdens de uitstappen die we doen met de fiets. We nemen als school ook deel aan het project High Five en Helm Op, Fluo Top, waarbij verkeersveiligheid centraal staat. 


Maar voor we aan het opbouwen van kennis en vaardigheden kunnen werken, is het van groot belang dat uw kind zich goed voelt (in zijn eigen vel, in onze school). Vanaf het begin van het schooljaar wordt er aandacht besteed aan klasdynamiek en het welbevinden van de leerlingen. Er wordt tijd uitgetrokken om kinderen te laten vertellen en onze leerkrachten hebben oog voor de soms kleine signalen. Naast de leerkrachten staan onze zorgcoördinatoren ook altijd klaar om gesprekken te voeren met kinderen en samen te kijken naar wat nodig is en wat kan helpen. Tijdens de middagpauze is één van de zorgcoördinatoren ter beschikking om met kinderen in gesprek te gaan. 


Heeft u, na het bekijken van onze website, vragen of wil u graag een kijkje komen nemen in onze school? Contacteer onze directeur (lagereschool@dezandkorrel.be). Zij maakt graag tijd voor u en uw kind vrij.