Schoolreglement en brochure 

Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen:


De ouders die een papieren versie van dit document wensen, kunnen dit altijd op het secretariaat verkrijgen.