Ouderraad

De ouderraad is een groep van ouders die de school ondersteunen. Wil je wel af en toe eens komen helpen, maar zie je het niet zitten lid te zijn van de ouderraad neem dan zeker contact op met ons. Wij zijn  altijd op zoek naar helpende handen. 

Je kan ons volgen op de facebookpagina: ouderraad de zandkorrel, of ons contacteren via ouderraad@dezandkorrel.be. Natuurlijk kan je ons ook aanspreken aan de schoolpoort of via de directie van de school.

Wie zijn we en wat doen we? 

In de eerste plaats willen we als ouderraad er samen met de school voor zorgen dat alle kinderen zich goed kunnen voelen op school. We behandelen geen individuele zaken, maar wel sociale en maatschappelijke aspecten zoals o.a. verkeersveiligheid, of hoe we het welzijn op school kunnen verbeteren;

Daarnaast willen we de werking van de school mee ondersteunen door te helpen bij schoolse activiteiten, zoals het schoolfeest, het grootouderfeest, de klasfoto’s, de proclamatie van de 6de jaars, maar ook met (fiets)begeleiding tijdens sportdagen, of tijdens uitstappen van de verschillende leerjaren;

Ten slotte organiseren we een aantal activiteiten (kienavond, verkoop individuele foto’s, standje op de kerstmarkt,…) om geld in te zamelen, zodat de we de kostprijs van de activiteiten kunnen drukken voor de leerlingen. Op die manier helpen we de kosten te verlagen voor de sportdagen, de culturele voorstellingen, bos- en zeeklasse; Daarnaast proberen we de school ook financieel te ondersteunen door een bijdrage te leveren voor noden die er op dat moment zijn voor de school, zoals de plooitafels in de eetzaal, de chromebooks, of andere (leer)hulpmiddelen waar de kinderen mee werken;

We komen om de 6 weken samen met de gehele ouderraad, waar thema’s besproken worden, terugkoppeling gebeurt van andere overlegorganen en activiteiten geëvalueerd en voorbereid worden.  We hebben ook een aantal werkgroepen die zich bezighouden met de organisatie van de verschillende activiteiten. 

Dus , wil je wel eens inspringen of proeven hoe het is bij de ouderraad te horen neem dan zeker contact op via ouderraad@dezandkorrel.be. Wij zijn  altijd op zoek naar helpende handen ; ouders die geen lid zijn van de ouderraad, maar wel af en toe eens de handen uit de mouwen willen steken en komen helpen bvb. als fietsbegeleider tijdens een sportdag of bij een activiteit die door de ouderraad georganiseerd wordt.

Volg ons op Facebook en Instagram!

of contacteer ons op ouderraad@dezandkorrel.be 

FacebookInstagram