Opvang 'De Speelvogel'

IBO De Speelvogel biedt opvang voor- en na school aan, aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar, op woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en vakantiedagen. Deze opvang wordt georganiseerd door de gemeente Hechtel-Eksel.

Een kind kan deelnemen aan de opvang wanneer het inschrijvingsdossier volledig ingevuld en in orde is. Inschrijven kan na afspraak op het KIK in Hechtel of telefonisch via 011 89 11 38. 

De opvang is gesloten op de in België geldende wettelijke feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Verder zijn er nog (brug)dagen dat de opvang sluit, maar deze dagen worden tijdig gecommuniceerd met de ouders via website, infoblad, factuur, enzovoort.


Huis van het Kind

Vriendschapsplein 2 bus 3

3940 Hechtel-Eksel

                  011 89 11 38           speelvogel@hechtel-eksel.be