Start van het schooljaar 2021 2022

Welkom terug op school! Wij hebben er allemaal heel veel goesting in.

Enkele sfeerbeelden

De kinderen verzamelden letters door allerlei bewegingsactiviteiten te doen. Als de kaart vol was konden ze met de letters een woord maken. Iedereen kreeg een pluim omdat hij/zij op school was. Deze pluimen maakten van onze eerste vogel een wel heel kleurrijke geluksvogel.
Na de officiële openening door juf Rowina mocht iedereen naar de klas om erin te vliegen.

Ons jaarthema dit schooljaar is ‘Geluksvogels gezocht’ . We werken met het eerste boek Geluk voor kinderen van Leo Bormans .

Geluk valt niet uit de lucht. Het is dan ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken. Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal leren een beetje opener,optimistischer en gelukkiger te zijn. Leo Bormans

Tweemaandelijks zetten we een vogel uit het boek in de kijker.   Zo gaan we dit schooljaar samen op weg op zoek naar geluksvogels. We laten niemand achter, we nemen iedereen onder onze vleugels. Iedere vogel mag zijn eigen lied zingen maar we bouwen samen aan een veilig nest. We willen als school een warm en veilig nest zijn waarin elk kind kan uitgroeien tot een grote vogel die op een dag ons nest met sterke vleugels kan verlaten. We willen een  plek zijn waar kinderen en volwassenen samen kunnen bouwen aan geluk.