Opvang na de paasvakantie

Via Gimme kregen jullie deze informatie al.

Brief Kleuterschool

Brief Lagere School

Wie opvang nodig heeft tijdens de schooluren neemt contact op met de school: lagereschool@dezandkorrel.be voor de lagere school en kleuterschool@dezandkorrel.be voor de kleuterschool. Vermeld hierbij a.u.b. de klas en de volledige naam van uw kind.

Voor en na school  is de opvang ‘de speelvogel’ open. Indien jullie hier gebruik willen van maken neem dan contact op met speelvogel@hechtel-eksel.be of 011/73 01 51 of 011/73 11 67.