Korreldag

Enkele sfeerfoto’s van onze eerste korreldag. De kleuters zoeken hun weg in de verschillende klassen.
Wat zijn korrelklassen? 
Korrelklassen zijn nieuw samengestelde klassen waar kleuters van verschillende leeftijden samen spelen. Elke kleuter komt op woensdag in een korrelklas te zitten.
Waarom doen we dit? 
We willen dit opstarten om als juf aan te voelen hoe het is om met verschillende leeftijden in één klas te werken.De kinderen krijgen de kans om van elkaar te leren,  om samen te spelen en zo de ontwikkeling te stimuleren. 
De groep waarin ze zijn opgedeeld, blijft éénzelfde groep, “geko(pp)rreld” aan éénzelfde klas voor een bepaalde periode.
Woensdag is het fruitdag, de kleuters moeten geen boekentas meebrengen. De jongste kleuters van PK1 doen nu nog niet mee aan onze ‘korreldag’.