Jaarthema kleuterschool ‘ bie ba beestig ‘ jaar

Dit schooljaar heeft de kleuterschool als
jaarthema ‘ Bie ba beestig ‘ jaar.
We starten dit met een toneel van de juffen,
en gelukkig alle dieren konden mee op weg naar
een boeiend jaar.