Covid-19 : Richtlijnen 13 maart 2020

Beste ouders,

We hebben een bericht gestuurd via GIMME om jullie te informeren over de laatste richtlijnen. Daar kun je onze brief vinden met antwoordstrookje.

Voor alle zekerheid hier onze brief.

Indien jullie kind(eren) gebruik zullen maken van de opvang op school gelieve ons dan een seintje te geven. Dan kunnen we maandag vlot van start gaan.

Lagere school : lagereschool@dezandkorrel.be
Kleuterschool : kleuterschool@dezandkorrel.be

De kinderen van de lagere school kregen vandaag (13 maart) geen extra taken mee naar huis. De volgende week sturen we jullie meer informatie over het leren tijdens deze drie weken.