Iedereen op de fiets !

Vrijdag 3 mei gaan alle kinderen van de lagere school op de fiets. Zo trappen we de autoluwe schoolweek (13 mei-17 mei) alvast op gang en dragen we een steentje bij aan het minder verbruiken van fossiele brandstoffen. Het fotoverslag.