Vegen voor vlinders

We reden met de fiets naar het Slijkven. Daar stonden Harry, Cor en An van de werkgroep ISIS ons op te wachten. We leerden over de heide en enkele dieren die de heide nodig hebben. Harry vertelde ook hoe het landschap doorheen de tijd veranderde en waarom het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat er voldoende heide is. We leerden belangrijke woorden zoals biodiversiteit en biotoop.

Daarna gingen we aan de slag. We gingen de heide helpen door het Pijpenstrootje uit te steken. We oogsten de wortels.

Toen we voldoende wortels hadden gingen we op verkenning en ontdekten we allerlei diertjes.

Een week later trokken we naar het Bosmuseum in het Pijnven. Hier leerden we een veger maken met duurzame materialen: hout en de door ons geoogste wortels. We leerden over fair trade maar ook waarom deze oude ambacht uit onze streek nu niet meer bestaat. Jammer, want wij genoten er allemaal van ! Eén team maakte zelfs 4 borstels!

Onze foto’s

Een dikke dank je we aan alle gidsen , de werkgroep ISIS en onze fietsbegeleiders !