Naar de lammetjes

De opa van Nand had kleine lammetjes. Daar moesten we toch eens naar gaan kijken.

Het was een leuke voormiddag. Bedankt