Media

Het thema media leefde in de klas. Er werd gebeld, getypt, gemaild en een krant gemaakt.