Doopsel/Maria lichtmis

We gingen naar de kerk. Juf Annie vertelde ons van het doopsel en Maria Lichtmis.