Schoolbestuur

Zowel de kleuterschool als de lagere school van het Vrij Katholiek Onderwijs in Hechtel worden bestuurd door eenzelfde schoolbestuur.  Dit schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming.  Het schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede organisatie van het onderwijs.  Het schoolbestuur is “de inrichtende macht” zoals bedoeld in art. 24 §4 van de grondwet en is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen.

Vanaf 1 januari 2020 maakt onze school deel uit van de VZW Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC), het schoolbestuur van de scholen van Don Bosco in Vlaanderen. Meer informatie vindt u door op de link hiervoor te klikken.

Het hele schoolteam bedankt Mathy  Maesen (Voorzitter Afgevaardigde Beheerder), Lea Peerlings (Penningmeester), Lizette Cardinaels (Secretaris) en Ann Geukens (Lid school bestuur) voor hun jarenlange inzet als schoolbestuur (VZW Katholiek Basisonderwijs Hechtel) van De Zandkorrel.