Privacybeleid

Het Europees Parlement en de Raad van Europa hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, wordt op 25 mei 2018 van toepassing.
Het is eigen aan een school dat gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens. Het privacybeleid van onze scholen wil de verwerking van informatie en de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk combineren, niet alleen om goed te kunnen werken, maar ook om persoonlijke vertrouwelijke informatie van alle betrokkenen te respecteren.
Dit beleid is van toepassing op zowel de digitale als geschreven verwerking van persoonsgegevens.

Onze beleidsverklaring vind je hieronder. Klik op de titel om de volledige tekst te lezen.
1. IVPB-Beleidsverklaring Vrije kleuterschool De Zandkorrel (v.1.0)
2. IVPB-Beleidsverklaring Vrije lagere school De Zandkorrel (v.1.0)