CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, afdeling Houthalen.
De school stelt samen met het CLB een beleidscontract op waarin school en CLB afspraken maken over ieders rol in de begeleiding van de leerlingen.  Dat contract werd ook overlegd met de schoolraad.  Dit beleidscontract ligt ter inzage bij de directie van de school of op het CLB.

Je kan naar het CLB
– als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
– als je kind moeite heeft met leren;
– voor studie- en beroepskeuzehulp;
– als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...;
– al je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
– met vragen over inentingen.

Je kind moet naar het CLB
voor het systematisch contactmoment;
– als het te vaak afwezig is op school (leerplicht );
– voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
– om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
– bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

 

Vooral vraaggestuurd maar ook preventief
Ouders, jongeren en leraars bepalen zelf naar wie en met welke vraag ze gaan om uitleg, hulp of ondersteuning.  CLB’s geven geen ongevraagde adviezen.  Samen met de betrokkenen gaan ze op zoek naar een haalbare oplossing voor de hulpvraag. Ouders en kinderen kunnen met allerlei vragen naar een CLB trekken.  Het kunnen vragen zijn op het vlak van leren (enkele voorbeelden : een kind kan niet volgen of heeft een slechte leermethode, een ander kind voelt zich niet goed in de klas, enz.).  Er kunnen andere situaties zijn die om aandacht vragen : slapeloosheid, voortdurend geruzie in de klas, groeistoornissen, schrijfmotorische problemen, angst om naar school te gaan, enz.
Vanuit het CLB pakt men niet alleen problemen aan, men probeert ze ook te voorkomen. Problemen als pesten op school, spijbelen, druggebruik, enz.  kan men verminderen of voorkomen met gerichte acties op school.  Het CLB biedt ondersteuning aan de school.

Centrum : Vrij CLB Limburg, afdeling Houthalen , houthalen@vclblimburg.be
www. vclblimburg.be
Adres :  Saviostraat, 39, 3530 Houthalen-Helchteren
Telefoon: 011 / 52 52 05
Directeur : Jessie Schrijvers
Onthaalmedewerker:
Kleuterschool : Saar Van Hoef
Lagere school : An Banken

Meer informatie en de openingsuren vind je hier .