Nieuwe speeltuigen op de speelplaats van de Hoef

Tijdens de zomervakantie hebben de papa’s van de Hoef samen de speeltuigen vernieuwd. Ze hebben er een mooie, natuurlijke speelruimte van gemaakt.
We danken hun voor hun ideeën en werk. Ook het buurtcomité de Hoef en de ouderraad van de Zandkorrel willen bedanken voor hun financiële bijdrage.