Inschrijven noodopvang lagere school

Zolang niet alle kinderen alle dagen naar school kunnen komen voorzien we in noodopvang op school. Kinderen in de opvang op school zijn kinderen waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen organiseren en kinderen die op vraag van de school aanwezig zijn. Er wordt gewerkt aan de thuistaken in zoverre dat mogelijk is. We garanderen niet dat alle taken gemaakt zijn in de boodopvang.

Inschrijven doe je via dit formulier.

Duid aan dat je een kopie van je antwoorden wenst te ontvangen. Zo kan je zelf wijzigingen aanbrengen.

De vragen van 2 tot 5 juni mag je uiteraard overslaan.