Covid-19 : richtlijnen 19 maart 2020

Zoals jullie waarschijnlijk al in het nieuws hebben gehoord zijn er nieuwe richtlijnen voor de scholen. Lees aandachtig wat dit voor ons betekent.

De school blijft open voor de opvang van gezonde kinderen. Er wordt met aandrang gevraagd het aantal kinderen op school zo klein mogelijk te houden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.

Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we de ouders onmiddellijk. Het kind wordt opgevangen in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.

Meerdere beroepen zorgen ervoor dat ons gezondheidssysteem functioneert en dat er garantie is voor alle nodige basisvoorzieningen. Om die mensen te ondersteunen dragen wij graag ons steentje bij. Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet: Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie . . . uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan . . . Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die lijst wordt ons weldra doorgestuurd.

Op school is er een permanentie-systeem zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, blijven we bereikbaar voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.

Vanaf vrijdag 20 maart komen alle kinderen binnen/buiten langs de poort van de kleuterschool (Rhijnweg 5). De poort aan de kerk blijft gesloten.

We blijven op school de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten. . . ). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen en ‘social distancing’.