Coronaverslaan door de pinatas van het emotikanproject!

We kregen pinatas om corona te verslaan van het KIK! En of er op gemept werd!
We kregen deze pinatas van het KIK, dit heeft samen met het LOK ( lokaal overleg kinderopvang Hechtel-Eksel) het project Emotikan uitgewerkt. Dit project wil het welzijn van kinderen en jongeren verhogen.
Met dit aanbod willen we de kinderen laten stilstaan met hun gevoelens en hen de ruimte en handvaten geven om over deze gevoelens te praten en ze te verwerken.

We sloten hiermee onze vriendschapsweek af.