Lego for education

Eerst experimenteerden en onderzochten de kinderen speciale overbrengingen. Ze bouwden eenvoudige constructies en onderzochten hoe tandwielen krachten overbrengen.

Daarna onderzochten ze energie a.h.v. een gebouwd voertuig. Wat is potentiële en kinetische energie?  Wie voldoende tijd had bouwde een wagen met zonne-energie. Foto’s en enkele filmpjes van de enthousiaste onderzoekers vind je hier.