Themaloze week 1

Tijdens deze themaloze week werden alle speelhoeken en werkplekken eens grondig onder de loep genomen. Wat doen de kleuters in welke hoek? Welk materiaal ontbreekt er? Hoe wordt er gespeeld? Waar liggen de interesses? In een themaloze week wordt er volop ingespeeld op wat de kleuters aangeven.

We zetten deze week ook de talenten van de kleuters centraal. Hier hoort onze “trotstas” bij. Om beurt mag een kleuter deze thuis vullen met iets waarover hij/zij trots is. Zo kan iedereen zijn talent laten zien.