Thema “Rikketik, dit ben ik”

In de eerste schoolweken leren we elkaar en de juf  beter kennen. Dit doen we in het thema “Rikketik, dit ben ik“. Iedere dag staat weer een ander aspect van onszelf centraal: ons gezicht, onze handen, onze naam, onze klas, onze vriendjes, onze lengte, onze leeftijd... Boeiend om te zien hoe verschillend we zijn! Maar ... geen nood ... IEDEREEN hoort erbij!