De eerste weken in de klas

Kennismaking met de nieuwe klas en een aantal nieuwe kleuters. Ook voor enkele kleuters kennismaking met 2 nieuwe juffen. Wat hebben we al leuke dingen gedaan: samen mooi gespeeld, maar ook al hard gewerkt.

Het eerste thema ‘s zijn ook al achter de rug: thema welkom in de nieuwe klas en thema: rikketikketik dit ben ik!