Tellen

Deze week werkten we rond het thema tellen. Aan de hand van leuke spelletjes en opdrachten hebben we geteld tot 6 en meer. We leerden de cijfers kennen en mochten deze ook al proberen te schrijven. Ook hebben we rond de begrippen eerste, tweede, derde, vierde... en laatste gewerkt.