Een Bie-ba-beestig jaar!

Dit  schooljaar is ons thema: “Een bie-ba-beestig jaar!”

Na de jaaropening werkten we verder in onze klas rond dieren in het algemeen. Huisdieren, boerderij dieren, de dieren van het bos, de dieren van de dierentuin, ze kwamen allemaal aan bod.

Nadien werkten we verder rond het Bijbelverhaal: De ark van Noah.

We bouwden een boot in onze poppenhoek. Zo konden we de dieren goed verzorgen.

Ook werden er allerlei werkblaadjes gemaakt en gezelschapsspelen gespeeld!

Het wordt zeker nog een “beestig jaar”!