De schoolbrochure met het schoolreglement

Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen :

het opvoedingsproject en het schoolreglement
de bijlagen
de wettelijke bepalingen
formulier medicatie op school 

Wanneer je op de titels hierboven klikt, kan je dat deel van de schoolbrochure raadplegen.

Vanaf 01/09/2015 zullen wij deze brochure enkel nog in papieren versie bezorgen aan nieuw ingeschreven kinderen.

Ouders  die een papieren versie van dit document wensen, kunnen dit altijd op het secretariaat verkrijgen.